Unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) määräys 22 päivänä kesäkuuta 2011.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vastaan Euroopan komissio.#Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Julkiset palveluhankinnat - Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen - Päätöksen kumoaminen unionin yleisen tuomioistuimen tuomiolla - Vanhentuminen - Määräaikojen pidentäminen pitkien etäisyyksien vuoksi - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton .#Asia T-409/09. Unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) määräys 22 päivänä kesäkuuta 2011.