Věc T-437/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2020 – Itálie v. Komise („Jazykový režim – Oznámení o otevřeném výběrovém řízení administrátoři v oboru auditu – Jazykové znalosti – Omezení výběru druhého jazyka výběrového řízení na angličtinu, francouzštinu a němčinu – Jazyk pro komunikaci – Nařízení č. 1 – Článek 1d odst. 1, článek 27 a čl. 28 písm. f) služebního řádu – Diskriminace na základě jazyka – Odůvodnění – Zájem služby – Přiměřenost“)