Mål T-654/19: Talan väckt den 30 september 2019 – FF mot kommissionen