Zadeva C-206/07: Tožba, vložena 19. aprila 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki