Kohtuasi C-206/07: 19. aprillil 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik