Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/984 оd 7. lipnja 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Krupnioki śląskie (ZOZP))$