Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/984, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Krupnioki śląskie (SMM))$