Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/984 af 7. juni 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Krupnioki śląskie (BGB))$