Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1852 z 15. októbra 2015, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci