Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1939 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce privește strategiile auxiliare privind emisiile (AES), accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la cele referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, măsurarea emisiilor în timpul perioadelor de pornire la rece a motorului și utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) pentru măsurarea numărului de particule în cazul vehiculelor grele (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 303 din 25 noiembrie 2019)