Asia T-299/18 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 26.6.2018 – Strabag Belgium v. parlamentti (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset rakennusurakat — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Odotusaika — Poikkeuksellisen alhainen tarjous — Fumus boni juris — Kiireellisyysedellytys ei täyty)