Zadeva C-666/18: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. decembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Paris – Francija) – IT Development SAS/Free Mobile SAS (Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine – Direktiva 2004/48/ES – Pravno varstvo računalniških programov – Direktiva 2009/24/ES – Licenčna pogodba v zvezi s programsko opremo – Nedovoljena sprememba izvorne kode računalniškega programa, ki jo je izvedel pridobitelj licence ob kršitvi licenčne pogodbe – Tožba zaradi kršitve, ki jo vloži avtor programske opreme zoper pridobitelja licence – Narava ureditve odgovornosti, ki se uporablja)