Cauza C-666/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Paris - Franța) – IT Development SAS/Free Mobile SAS (Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală – Directiva 2004/48/CE – Protecția juridică a programelor pentru calculator – Directiva 2009/24/CE – Contract de licență pentru software – Modificare neautorizată a codului-sursă al unui program pentru calculator de beneficiarul unei licențe, cu încălcarea contractului de licență – Acțiune în contrafacere exercitată de autorul software-ului împotriva beneficiarului licenței – Natura regimului de răspundere aplicabil)