Lieta C-666/18: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 18. decembra spriedums (Cour d'appel de Paris (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – IT Development SAS/Free Mobile SAS (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Intelektuālais īpašums – Intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana – Direktīva 2004/48/EK – Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība – Direktīva 2009/24/EK – Programmatūras licences līgums – Datorprogrammas pirmkoda neatļauta grozīšana, kuru ir veicis licenciāts, pārkāpjot licences līgumu – Programmatūras autora prasība pret licenciātu sakarā ar pārkāpumu – Piemērojamās atbildības režīma raksturs)