kohtuasi C-666/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 18. detsembri 2019. aasta otsus (Cour d’appel de Paris’ eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – IT Development SAS versus Free Mobile SAS (Eelotsusetaotlus – Intellektuaalomand – Intellektuaalomandi õiguste järgimine – Direktiiv 2004/48/EÜ – Arvutiprogrammide õiguskaitse – Direktiiv 2009/24/EÜ – Tarkvara litsentsileping – Arvutiprogrammi lähtekoodi lubamatu ja litsentsilepingut rikkuv muutmine litsentsisaaja poolt – Tarkvara autori poolt litsentsisaaja vastu esitatud hagi autoriõiguse rikkumise tõttu – Kohaldatava vastutuskorra laad)