Uppdateringen 2019 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de tillämpliga korrigeringskoefficienterna på dessa löner och pensioner2019/C 420/05