Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8163 – AC/EYSA/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)