Beslut nr 1/2018 av den gemensamma veterinärkommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 12 juni 2018 om ändring av tillägg 6 till bilaga 11 till avtalet [2020/554]