Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto#KUUDES OSA - TOIMIELINJÄRJESTELMÄÄ JA VARAINHOITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET#I OSASTO - INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET#1 luku - Toimielimet#4 jakso - Komissio#247 artikla(aiempi EY-sopimuksen 216 artikla)