KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2446/95 af 18. oktober 1995 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i oktober 1995 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter kan imødekommes under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Estland, Republikken Letland og Republikken Litauen