Asia C-272/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 23.1.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – K. M. Zyla v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Yhdenvertainen kohtelu — Tulovero — Sosiaaliturvamaksut — Kalenterivuoden aikana työskentelyjäsenvaltiostaan muuttanut työntekijä — Pro rata temporis -säännön soveltaminen sosiaaliturvamaksujen alennukseen)