A tagállamok joga által szabályozott bizalmi vagyonkezelői konstrukciók (trust) és hasonló, társulás jellegű jogi megállapodások Bizottságnak bejelentett listája (Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2019.12.27-i C 434. számának 27. oldalán megjelent szöveget visszavonja és annak helyébe lép) 2020/C 136/05