Popis trustova i sličnih pravnih aranžmana uređenih pravom država članica koji su priopćeni Komisiji (Ovaj tekst poništava i zamjenjuje tekst objavljen uSL C 434, 27.12.2019., str. 27.) 2020/C 136/05