Luettelo komissiolle ilmoitetuista jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisista trusteista (trusts) ja vastaavista oikeudellisista järjestelyistä (Tämä teksti kumoaa ja korvaa EUVL C 434, 27.12.2019, s. 27, julkaistun tekstin) 2020/C 136/05