Gemensamma jordbrukskommitténs beslut nr 1/2020 av den 31 juli 2020 om ändring av bilaga 12 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter [2020/1386]