Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1467, 27. juuli 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Pakistani lisamisega lisa I punkti tabelisse (EMPs kohaldatav tekst)