Skriftlig fråga E-8933/10 Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) till kommissionen. Människorättssituationen i Honduras