Asia T-435/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.10.2017 – Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd v. komissio (Polkumyynti — Kambodžasta, Pakistanista ja Filippiineiltä lähetettyjen polkupyörien tuonti — Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentaminen koskemaan näitä tuonteja — Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/776 — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta — Kokoonpano — Polkupyöränosien tuleminen tietystä maasta ja niiden alkuperä — Alkuperätodistukset — Riittämätön näyttöarvo — Polkupyöränosien valmistuskustannukset)