Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2163 tas-17 ta’ Diċembru 2019 li jiffissa għas-snin 2020 u 2021 il-volumi tal-iskattar għall-finijiet ta’ applikazzjoni possibbli ta’ dazji addizzjonali tal-importazzjoni fuq ċertu frott u ħxejjex