Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2163 оd 17. prosinca 2019. o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2020. i 2021. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće