Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2163 на Комисията от 17 декември 2019 година за определяне на критичните обеми за 2020 и 2021 г., за целите на евентуалното прилагане на допълнителни вносни мита върху някои плодове и зеленчуци