Zadeva C-594/19 P: Pritožba, ki jo je Deutschen Lufthansa AG vložila 2. avgusta 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 17. maja 2019 v zadevi T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Evropska komisija