Věc C-594/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. srpna 2019 Deutsche Lufthansa AG proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 17. května 2019 ve věci T-764/15, Deutsche Lufthansa AG v. Evropská komise