Usnesení Evropského výboru regionů o doporučeních hlavám států a předsedům vlád, kteří se sejdou dne 24. listopadu 2017 v Bruselu na pátém summitu Východního partnerství