2011 m. kovo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 290/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti