C-361/18. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2019. június 6-i ítélete (a Szekszárdi Járásbíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Weil Ágnes kontra Gulácsi Géza (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1215/2012/EU rendelet — 66. cikk — Időbeli hatály — 44/2001/EK rendelet — Tárgyi hatály — Polgári és kereskedelmi ügyek — Az 1. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja — Kizárt tárgykörök — Házassági vagyonjog — 54. cikk — Az eredetileg eljáró bíróság által meghozott határozat végrehajthatóságát igazoló tanúsítvány kiállítása iránti kérelem — De facto élettársi kapcsolatból származó vagyonjogi rendszer megszűnéséből eredő követelést érintő bírósági határozat)