Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1243/2011 z  30. novembra 2011 , ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. decembra 2011