Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1243/2011 tat- 30 ta’ Novembru 2011 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill- 1 ta’ Diċembru 2011