Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1243/2011, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011 , vilja-alalla 1 päivästä joulukuuta 2011 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta