Återkallelse av en anmälan av en koncentration (Ärende M.9753 – Hexcel/Woodward) (Text av betydelse för EES) 2020/C 123/03