Asia C-933/19 P: Valitus, jonka Autostrada Wielkopolska S.A. on tehnyt 20.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-778/17 Autostrada Wielkopolska v. komissio 24.10.2019 antamasta tuomiosta