Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1328 z 18. februára 2019 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Jordánskeho hášimovského kráľovstva na operáciách krízového riadenia Európskej únie