Besluit (GBVB) 2019/1328 van de Raad van 18 februari 2019 betreffende de ondertekening en de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië tot vaststelling van een kader voor de deelname van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie