Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1328 od 18. veljače 2019. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o uspostavi okvira za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u operacijama Europske unije za upravljanje krizama