Решение (ОВППС) 2019/1328 на Съвета от 18 февруари 2019 година за подписване и сключване на Споразумението между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания за създаване на рамка за участието на Хашемитското кралство Йордания в операциите на Европейския съюз за управление на кризи