Predmet C-345/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 26. studenoga 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākā Tiesa – Latvija) – SIA „Maxima Latvija” protiv Konkurences padome (Zahtjev za prethodnu odluku — Tržišno natjecanje — Članak 101. stavak 1. UFEU-a — Primjena sličnog nacionalnog propisa — Nadležnost Suda — Pojam „sporazum koji ima za cilj ograničiti tržišno natjecanje” — Ugovori o zakupu poslovnog prostora — Trgovački centri — Pravo referentnog zakupnika da se protivi tomu da zakupodavac poslovne prostore dâ u zakup trećima)