Sag C-345/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. november 2015 — SIA »Maxima Latvija« mod Konkurences padome (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa — Letland) (Præjudiciel forelæggelse — konkurrence — artikel 101, stk. 1, TEUF — anvendelsen af tilsvarende nationale bestemmelser — Domstolens kompetence — begrebet »aftale, som har til formål at begrænse konkurrencen« — erhvervslejekontrakter — indkøbscentre — referencelejers ret til at modsætte sig, at udlejer udlejer erhvervslokaler til tredjemand)