Cauza T-169/08 RENV: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – DEI/Comisia [„Concurență — Abuz de poziție dominantă — Piața elenă a furnizării de lignit și piața elenă angro a energiei electrice — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 86 alineatul (1) CE coroborat cu articolul 82 CE — Acordare sau menținere a drepturilor de exploatare a zăcămintelor publice de lignit în favoarea unei întreprinderi publice — Delimitarea piețelor relevante — Existența unei inegalități de șanse — Obligația de motivare — Încredere legitimă — Abuz de putere — Proporționalitate”]