ETA:n sekakomitean päätös N:o 325/2019, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2020/343]