Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä